Thursday, March 23, 2017

cartoon by Dr K Prabhakar Rao

DEJECTED SOUL   DR Man Mohan singh when he was a PM. 2014 singing

Marne ki duwaye kyo mangu
Jeeneki tamanna koun kare. Kaun kare
Ye duniya  ya,, wo  Duniya
ab khayishe duniya kaun kare

No comments: